Maandag 15 oktober om 20:15 hebben we de A.L.V. gepland in Sportcafé Game On. Omdat een deel van de teams tijdens de A.L.V. geen training heeft zal er aansluitend een mixtoernooi plaatsvinden. Dit is tevens een mooie gelegenheid om leden die op andere tijden en locaties spelen op een sportieve wijze te leren kennen.

De documenten voor de A.L.V. zullen in de loop van de week beschikbaar zijn om in te zien en zullen tijdens de A.L.V. ook in het sportcafé Game On liggen.

Namens het bestuur

Agenda:
1 Welkom en mededelingen van het bestuur
2 Verslag vorige ALV
– Goedkeuring laatste notulen
3 Begroting 2018/2019
4 Verslagen van de commissies
5 Aanstellen nieuwe vrijwilligers
– Commissie van beroep: 2 vacatures
– Privacy commissie: vacature voor minimaal 1 persoon
6 Rondvraag