Commissies

Het bestuur van VVAB wordt gevormd door de voorzitter, de secretaris, de penningmeester en twee algemene bestuursleden. Het bestuur is verantwoordelijk voor de samenhang en continuïteit van VVAB.

Dagelijks bestuur

Arjen Korving – Voorzitter
Marina Vosjan – Secretaris
John van Soest – Penningmeester
Hans Rodenburg – Algemeen bestuurslid
Vacature – Algemeen bestuurslid

info@vvab.nl

Technische commissie

Wouter van der Hoek
Berber Top
Kati Korving

tc@vvab.nl

PR Commissie

Wilbert Reezigt
Nina Damen
Yvette Kuiper

webmaster@vvab.nl

Ledenadministratie

Kati Korving

ledenadministratie@vvab.nl

Functionaris gegevensbescherming

Marion de Jong

privacy@vvab.nl

Recreanten Commissie

Stefan Nehrdich
Susanne van Rodijnen
Wilbert Reezigt

rc@vvab.nl

Inlichtingen Mini’s

Wouter van der Hoek
Karin Krebs

minis@vvab.nl

Wedstrijd Arbitrage Commissie

Berber Top (wedstrijdsecretariaat)

wedstrijdsecretaris@vvab.nl

Activiteiten commissie

Vacature (3x)

ac@vvab.nl

Commissie van beroep

Mike Neuenfeldt
Jellie Vorenkamp
Vacature (1x)

Kas commissie

Jeen Hospes
Inez Wolters van der Weij

Vertrouwenscontactpersoon

Linda Ouweneel