Inschrijfformulier nieuwe leden

Contactgegevens Lid
Bij nieuw lidmaatschap vanaf 1 april wordt er 25€ contributie geïncasseerd voor het lopende seizoen.
Gegevens ouder/verzorger:
Indien lid minderjarig ook gegevens ouder/verzorger invullen:
Bankgegevens
I.v.m. de automatische incasso van de contributie en jaarlijkse bondscontributie hieronder het rekeningnummer en tenaamstelling invullen
Bij de eerste afschrijving wordt eenmalig € 20,00 inschrijfkosten afgeschreven. N.B. De tweede training is niet voor ieder team mogelijk. Indien er een twee keer per week kan worden getraind, zijn de kosten € 40,00 per termijn. Bij nieuw lidmaatschap vanaf 1 april wordt er € 25,00 contributie geïncasseerd voor het lopende seizoen.
Akkoordverklaring
Handtekening van lid of van ouder/verzorger bij minderjarig lid
Na invullen en verzenden ontvang je het ingevulde formulier per e-mail. Print het ingevulde formulier, onderteken, scan en mail dit naar ledenadministratie@vvalmerebuiten.nl Of lever het ingevulde formulier in op een trainingsavond bij de trainer. Door ondertekening van dit formulier gaat u, tot wederopzegging, akkoord met de automatische incasso en voorwaarden voor de verenigings- en bondscontributie door Volleybal Vereniging Almere-Buiten. Conform de Statuten van VVAB dient opzegging van een lid door schriftelijke kennisgeving uiterlijk 4 weken voor het einde van het verenigingsjaar aan secretaris. Indien het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar, ongeacht de reden of oorzaak, eindigt, blijft niettemin de jaarlijkse geldelijke bijdrage, voor het geheel, door het lid verschuldigd. Er bestaat geen recht op reductie, tenzij het dagelijkse bestuur anders beslist. Bij wijziging van contributie- en afschrijvingsgegevens wordt u geïnformeerd via onze website. Wijzigingen zullen tijdens de ALV jaarlijks worden vastgesteld door de leden middels een voorstel van de Penningmeester. Bij automatische incasso geldt een terugboekingstermijn van 30 kalenderdagen. Mocht u het niet eens zijn met de afschrijving dan kunt u het geïncasseerde bedrag in deze periode laten terugboeken.
reCAPTCHA is required.