Trainingen tijdens de komende feestdagen

Op de volgende feestdagen worden er geen trainingen georganiseerd:

  • maandag 24 december
  • woensdag 26 december
  • maandag 31 december
  • woensdag 2 januari 2019

Na een korte winterstop starten de reguliere trainingen weer vanaf maandag 7 januari 2019.

Van het bestuur

Voor de jeugdteams zit de eerste helft van het speelseizoen er alweer op en dat leverde weer een nieuw kampioensteam! MC1 heeft de eerste plaats in de poule behaald en gaat promoveren naar de volgende klasse. Het is mooi om te zien dat, verenigingsbreed, de inspanningen van de afgelopen jaren – waarbij is ingezet op techniek – vruchten afwerpen. Dit begint al bij de mini’s en wordt doorgezet naar de jeugdopleiding. Ook de aansluiting bij SAJV en de extra trainingen daar op zondag helpen mee in het verbeteren van de techniek en het niveau. Wil je meer weten over deze extra trainingen en de mogelijkheden neem dan contact op met Wouter van de Hoek of kijk op SAJV.nl.

Ook bij de senioren gaat het goed zo halverwege het seizoen. D1 staat virtueel bovenaan. In de lijst staat alleen Allvo D3 boven hen met twee punten meer maar ook met twee wedstrijden meer gespeeld. We gaan ervan uit dat ze deze lijn vasthouden en dat D1 einde van het seizoen promoveert naar de 1e klasse. We wensen Machiel en ‘zijn’ dames alle succes in de tweede helft.

H2 is ook lekker aan het ballen. Onder leiding van Willem Janssen is er veel aandacht voor techniek en tactiek. Hierdoor staat de H2 op een welverdiende eerste plaats en ook hier hopen we op een promotie naar de volgende klasse. Wij wensen Willem en ‘zijn’ mannen succes in de tweede helft van het seizoen.

Bij de recreanten heeft de groei van leden ervoor gezorgd dat er extra trainingsruimte en een trainer moest worden gezocht. Na de herfstvakantie is op woensdagavond een nieuwe groep begonnen onder leiding van Marion de Jong (D2). Marion heeft aangegeven dit tot het einde van het seizoen te willen doen waarna we een meer permanente oplossing moeten zoeken.
Hierbij dan ook een herhaalde oproep aan de (recreanten)leden; Lijkt het je leuk om een groep enthousiaste leden te trainen? Meld je dan aan bij de TC (technische commissie – tc@vvab.nl). Opleiding en begeleiding behoren tot de mogelijkheden om deze rol te vervullen.

Mede door een wat ongelukkige planning vanuit de Nevobo en het verplaatsen van wedstrijden door onder andere blessures hebben we weinig volle wedstrijdavonden gehad en veel inhaalwedstrijden op doordeweekse dagen. We hopen dat dit de tweede helft beter wordt gepland en ook onze teams alleen in uiterste noodzaak wedstrijden verplaatsen. Tevens brengt dit extra kosten voor zaalhuur wanneer we halve wedstrijdavonden hebben en blijft de aanwezigheid van de zaalwacht (Arend of José) en de inzet van scheidsrechters noodzakelijk. Ook op dit vlak dus een extra belasting voor onze vrijwilligers en organisatie. De vrijdagavonden vol gepland met wedstrijden zijn altijd de leukste en versterken het verenigingsgevoel.

Grote Clubactie

Deze actie heeft onze clubkas 149,20 EURO opgeleverd en we willen iedereen bedanken voor haar/zijn bijdrage aan dit resultaat.

Bestuurszaken

Tijdens de ALV is al aangegeven dat Wouter Poppenk gaat stoppen met zijn bestuursfunctie en de TC. We hebben Wouter van de Hoek bereid gevonden om als aspirant bestuurslid mee te draaien in het bestuur met de TC als zijn verantwoordelijkheid. In de ALV dit voorjaar zal het bestuur Wouter van de Hoek dan voordragen als bestuurslid en kunnen de leden, volgens de statuten, goedkeuring geven aan zijn benoeming. Wouter Poppenk zal tot het einde van het seizoen in de TC blijven in de rol als commissielid.

Namens het bestuur willen wij iedereen fijne feestdagen en een sportief 2019 wensen.

Anne, Marina, Hans, Wouter en Arjen

Van de Scheidsrechterscoördinator

Zoals ieder spelend lid weet, is het gebruikelijk dat elk team scheidsrechters aanlevert om een aantal wedstrijden te fluiten in het seizoen. Als coördinator streef ik ernaar elk team een gelijk aantal wedstrijden te laten fluiten om alles zo eerlijk mogelijk te laten verlopen. Ondanks alle zorgvuldigheid ontstaan er regelmatig problemen: zo is er nog altijd een scheidsrechterstekort en komt het regelmatig voor dat scheidsrechters door omstandigheden hun wedstrijd niet kunnen fluiten.

Het scheidsrechterstekort kan aangepakt worden door huidige scheidsrechters op te leiden zodat ze een hogere klasse mogen fluiten, door meer nieuwe scheidsrechters aan te trekken en door de oudere jeugdleden op te leiden. Mocht je graag een hogere klasse willen scheidsen of een ouder/verzorger/fan zijn en graag eens een wedstrijd fluiten, neem dan even contact op met info@vvab.nl. Daarnaast zullen wij het opleiden van de oudere jeugdleden tot scheidsrechters zelf in gang zetten.

Tenslotte zou ik iedereen er graag aan willen herinneren dat wanneer je eenmaal toezegt op het fluiten van een wedstrijd, dit ook jouw verantwoordelijkheid blijft. Mocht je onverwachts niet kunnen of de wedstrijd wordt verplaatst, dan zal je zelf vervanging moeten regelen of zelf moeten fluiten. Uiteraard zal ik mijn best doen je te helpen met het zoeken naar een plaatsvervanger.

Mocht je vragen hebben of ergens meer informatie over willen, zoek mij dan even op!

Anne Schoenmaker (D1)
Scheidsrechterscoördinator

Incassodata van de Penningmeester

In februari en maart zullen de volgende incasso’s worden afgeschreven. Die van maart is de laatste voor het seizoen 2018/2019. Het streven is deze incasso’s plaatst te laten vinden rond de 26e van de maand.

Mixavond “nieuwe stijl”

Traditiegetrouw is er rond oudjaar altijd een mixavond waarbij de seniorenteams, recreanten en oudere jeugdteams met elkaar een avondje gaan ballen in toernooivorm.

Dit jaar is er voor het eerst gekozen voor een vorm waarbij er per speelronde van team gewisseld werd. Het doel hierbij is vooral dat je meer spelers en speelsters van andere teams en trainingsgroepen leert kennen en dat het niveau per team ongeveer gelijk wordt ingedeeld.

Bij binnenkomst kreeg iedereen een speelkaart toegewezen en per speelronde moest je even kijken op welk veld en met wie je ging spelen. Het was even wennen maar het liep al snel gesmeerd en er werden leuke potjes gespeeld!

Het was even moeilijk plannen in verband met de kerstvakantie en de wedstrijd van heren 1 maar de volgende keer zal een toernooi ruim op tijd bekend gemaakt worden!

Met dank aan Corrie en Ingrid achter de tafel, zij hadden deze vorm al heel vaak zo gedaan en wilden ons graag helpen om het ook bij onze vereniging zo te introduceren.

Aan het einde van het seizoen willen we het dus graag nogmaals zo doen en het zou leuk zijn als de opkomst dan nog hoger is. Vond je het leuk? Vertel het je teamgenoten en vond je het helemaal niets … doe dan een berichtje naar de activiteitencommissie met tips (ac@vvab.nl).