November / december 2018

Trainingen tijdens komende feestdagen.

Op de volgende dagen worden er geen trainingen georganiseerd:

Maandag 24 dec., woensdag 26 dec., maandag 31 dec. en woensdag 2 januari 2019

Oliebollentoernooi

maandag 7 januari 2019. Aanvang 20:15 in de grote hal

Op maandag 7 januari houden we weer het traditionele Oliebollen toernooi met alle jeugd, recreanten & seniorleden. De trainingen van de mini’s vinden plaats op het normale tijdstip.

Notulen ALV

15 oktober 2018

Maandag 15 oktober j.l. om 20:15 hebben wij de ALV gehouden. De notulen willen wij middels deze nieuwsbrief ook gelijk delen.

Met 40 leden was de opkomst iets lager dan de laatste ALV, wat ons niet heeft weerhouden toch een aantal belangrijke zaken te beslissen (zie notulen). Een aantal zaken willen we als bestuur toch specifiek benoemen:

Omgangsregels Nevobo/NOC-NSF

Vanuit de bond komt er steeds meer aandacht voor een veilige sportomgeving.

Mede daarom heeft de verenging vorig jaar een vertrouwens contactpersoon aangesteld (VCP). Geadviseerd wordt om de omgangsregels welke zijn opgesteld doorhet NOC-NSF te onderschrijven en deze uit te dragen binnen de vereniging. Dit onderwerp is besproken op de ALV en de aanwezige leden zijn akkoord gegaan met het publiceren van deze regels op de website. Tevens wordt er toegewerkt naar het aanvragen van VOG’s (Verklaring Omtrent Gedrag) voor trainers en coaches die betrokken zijn bij minderjarige spelers alsook andere verenigingsfuctionarissen welke uit hoofde van hun rol/functie deze functie kunnen gebruiken om ongewenste druk uit te oefenen op (minderjarige) leden.

Hierin hebben de leden tijdens de ALV ingestemd.

Commissies

We zijn blij dat we twee (langdurige) vacatures in twee commissies hebben kunnen opvullen. Marion (D2) gaat zich inzetten in de privacycommissie en Jellie (Rec.) neemt gaat de commissie van beroep versterken. Beide dames alvast veel succes gewenst.

Openstaande Vacatures

Ondanks de 2 nieuwe vrijwilligers die zich hebben aangemeld op de ALV zijn er nog enkele vacatures.

Commissie van beroep  (1 Vacature)

Deze commissie wordt alleen actief indien er een conflict is ontstaan tussen een lid van onze vereniging en het bestuur die uiteindelijk niet met elkaar kan worden opgelost. De commissie hoort dan beide partijen en komt met een advies. Over de afgelopen jaren is slechts 1x een verzoek van een lid behandeld, maar toch vragen we nog 1 persoon zich aan te melden om de huidige leden, Mike (H3) en Jellie (Rec), te ondersteunen indien er zich een casus aandient.

Mocht je geïnteresseerd zijn, laat het dan even weten via info@vvab.nl.

Vacature PR commissie (1 Vacature)

Voor de PR commissie zijn we op zoek naar een persoon die ons team komt versterken. Taken die de PR commissie verzorgt voor de vereniging zijn o.a.:

  • Plaatsen van nieuwsartikelen op de website en Facebook;
  • Opmaken en uitsturen van nieuwsbrieven;
  • Maken en verzamelen (team)foto’s en wedstrijdverslagen.

Mocht je zelf affiniteit hebben met het schrijven van artikelen dan kun je in de PR commissie ook je ei kwijt. Voordat je aan de slag gaat, krijg je duidelijke uitleg over het publiceren op de website en Facebook en het uitsturen van nieuwsbrieven.

Mocht je geïnteresseerd zijn, laat het dan even weten via webmaster@vvab.nl.

Trainerscursus VT2

Zoals ook reeds in de ALV gemeld zijn wij op zoek naar uitbreiding van trainers. Niet alleen voor bij de jeugdteams en senioren maar zeker ook bij de recreanten. De cursus leidt op tot het NEVOBO trainersdiploma: Volleybal Trainer niveau 2. De cursus bestaat uit theorie en praktische oefeningen. VT2 bestaat ook uit een Proeve van Bekwaamheid (PvB’s). Locatie van de cursus is afhankelijk van het aantal inschrijvers maar zal in de regio zijn waar we ook spelen.

De opleiding wordt betaald door de vereniging maar verwachten dat je minimaal 2 jaar een team wilt gaan trainen. Als je interesse hebt of je wilt aanmelden kan je informatie opvragen bij het bestuur.

Aansluiting bij SAJV

Na goedkeuring in de ALV heeft VV Almere Buiten zich aangesloten bij de SAJV (Stichting Amsterdams Jeugd Volleybal) Dit is een volleybalschool in Amsterdam. Ze hebben als doel om een impuls te geven aan het niveau van (jeugd)volleybal. Een aantal van onze leden trainen hier al extra op de zondag. Graag verwijs ik dan ook graag naar de website van de SAJV (www.sajv.nl). Naast het organiseren van trainingen voor de jeugd organiseren ze ook clinics en workshops, vaak ook geaccrediteerd voor gecertificeerde trainers, waar we als vereniging trainers en coaches heen kunnen sturen om kennis en ervaring te delen. Een aantal van onze trainers is daar al geweest en zijn enthousiast en vol nieuwe ideeën en technieken teruggekomen. Ik moedig hierbij dan ook alle trainers aan je in te schrijven voor deze (kosteloze) clinics.

Bericht van de kledingcommissie

De wedstrijdshirts zijn binnen en uitgereikt aan de betreffende leden. Nabestellingen en clubkleding zijn vanaf nu te krijgen via de webshop. Bestelde kleding via de webshop wordt rechtstreeks betaald op de webshop en afgeleverd via de kledingcommissie. Hierdoor bespaar je de verzendkosten.

EHBO’ers gezocht

Bij een recente inventarisatie is gebleken dat de vereniging te weinig gediplomeerde EHBO’ers heeft. Reden is dat samenstelling van leden met geldig EHBO diploma recentelijk is veranderd.

Hierbij een dringende oproep je aan te melden (info@vvab.nl) indien je een (verlopen) EHBO diploma hebt of je dit diploma wilt halen. We gaan een cursus organiseren voor huidige en nieuwe EHBO’ers om kennis op te frissen en/of te verwerven.

De vereniging heeft een verplichting om EHBO’ers aanwezig te hebben tijdens verenigingsactiviteiten. Lisanne (Rec) heeft zich beschikbaar gesteld om e.e.a. de gaan coördineren binnen de groep.  

Aanschaf materialen voor verenigingsactiviteiten

Een aantal materialen waren aan vernieuwing toe. We hebben ballentassen en volleyballen besteld mede in verband met de uitbreiding van het aantal leden en het aantal trainingen. Onze begroting voor dit seizoen voorziet in de aanschafkosten van deze materialen.  

Incassodata van de Penningmeester

In februari en maart a.s. zullen de volgende incasso’s worden afgeschreven. Maart 2019 zal gelijk het laatste incasso zijn voor dit seizoen. Het streven is deze incasso’s plaats te laten vinden rond de 26e van de maand.