Bestuur

Het bestuur van VVAB wordt gevormd door de voorzitter, de secretaris, de penningmeester en twee algemene bestuursleden. Het bestuur is verantwoordelijk voor de samenhang en continuïteit van VVAB. Ieder bestuurslid heeft zijn/haar eigen specifieke aandachtsgebieden, waarbij hij/zij regelmatig afstemming heeft met diverse commissies voor de uitvoering van alles wat er binnen de vereniging gebeurt

Arjen Korving

Arjen Korving

Voorzitter

Martin Stritzke

Martin Stritzke

Secretaris

Jeen Hospes

Jeen Hospes

Penningmeester

Elbert Rakhorst

Elbert Rakhorst

Algemeen bestuurslid, voorzitter TC

Marion de Jong

Marion de Jong

Algemeen bestuurslid